Nr 7 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

UCHWAŁA  Nr  7
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie na kadencję
2020-2024
 
Działając na podstawie § 11 ust. 1-6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Senacką Komisję Statutową
    na kadencję 2020-2024 w składzie:
    1)     prof. dr hab. Anna WÓJCIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
    2)     prof. dr hab. Alicja BOROŃ (Wydział Biologii i Biotechnologii),
    3)     prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK (Wydział Geoinżynierii),
    4)     dr hab. Mariola JAWORSKA (Wydział Humanistyczny),
    5)     dr hab. Jacek OLSZEWSKI, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
    6)     dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski),
    7)     dr hab. Adam LECKO, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki),
    8)     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
    9)     dr hab. Marian OLIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych),
  10)  dr hab. Ewa KANTOWICZ, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
  11)  dr hab. inż. Sławomir WIERZBICKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),
  12)  prof. dr hab. Piotr MINKIEWICZ (Wydział Nauki o Żywności),
  13)  dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),
  14)  dr hab. Karol KISIEL (Wydział Sztuki),
  15)  ks. dr hab. Lucjan ŚWITO, prof. UWM (Wydział Teologii),
  16)  dr n. med. Ewa KUPCEWICZ (Szkoła Zdrowia Publicznego),
  17)  dr Tadeusz MASIOWSKI (Filia w Ełku),
  18)  dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka),
  19)  dr Marzena JURGIELEWICZ-URNIAŻ (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu),
  20)  mgr Renata ŻEBROWSKA (Studium Języków Obcych),
  21)  dr inż. Cezary CZYŻEWSKI (Przedstawiciel Związku Zawodowego),
  22)  Andrzej ADAMOWICZ (Przedstawiciel Związku Zawodowego),
  23)  przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
  24)  przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
 
2.  Do zadań Senackiej Komisji Statutowej w kadencji 2020-2024 należy m.in.:
    1)  opiniowanie wniosków w sprawie zmian lub uzupełnień do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Statutem, i przedstawianie ich Senatowi Uniwersytetu
        Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    2)  rozpatrywanie sporów kompetencyjnych na podstawie przepisów prawnych Statutu.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 11:52
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:34
Liczba wyświetleń:
843
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr7.pdf77.71 KB