Nr 9 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2023

UCHWAŁA Nr 9
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na kadencję
2020-2023
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.) oraz § 5 ust. 1-3 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Statutu, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą
    na kadencję 2020-2023 w składzie:
  
     1)  dr hab. Magdalena JASTRZĘBSKA, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
     2)  dr hab. Marcin DĄBROWSKI (Wydział Prawa i Administracji),
     3)  dr hab. inż. Jarosław KOWALIK, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności),
     4)  prof. dr hab. Daria MURAWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
     5)  dr hab. Lech KIRTIKLIS, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii),
     6)  prof. dr hab. Jerzy KALECZYC (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
     7)  dr hab. n. med. Michał MAJEWSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski),
     8)  dr hab. inż. Piotr ZAPOTOCZNY, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),
     9)  mgr Przemysław ZIELIŃSKI (Biblioteka Uniwersytecka - Przedstawiciel Jednostek
         Ogólnouczelnianych).
2.  Do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na kadencję 2020-2023, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 i 4 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej
    załącznik Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, delegowani zostają:
    1)   przedstawiciel studentów (przez właściwy organ Samorządu Studenckiego),
    2)   przedstawiciel doktorantów (przez właściwy organ Samorządu Doktorantów).
3.  Zadania i zakres działań Uczelnianej Komisji Wyborczej reguluje Ordynacja Wyborcza, stanowiąca
    załącznik Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący
    załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 12:05
Data aktualizacji:
03.11.2020 16:09
Liczba wyświetleń:
903
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr9.pdf69.8 KB