Nr 10 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 10
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołujedo grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznegow Olsztynie na kadencję 2020-2024:
  1)   prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI,
  2)   prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR,
  3)   dr hab. Małgorzata CYGAŃSKA, prof. UWM,
  4)   dr n. med. Rakesh JALALI,
  5)   mgr inż. Bogusław STEC.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 12:10
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:36
Liczba wyświetleń:
743
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr10.pdf44.6 KB