Nr 23 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)

 
UCHWAŁA Nr 23
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)
 
 
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Uchwale Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wprowadza następujące zmiany:
  1) Załącznik nr 1 do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2) Załącznik nr 2 do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  3) Załącznik nr 3 do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wszystkie dotychczas określone przez rady naukowe dyscyplin dodatkowe wymogi stawiane kandydatom, dotyczące wszczęcia, dopuszczenia do obrony oraz formy rozprawy doktorskiej,
o których mowa w § 4 i § 15 ust. 2 Załącznika nr 1, § 6 ust. 2 Załącznika nr 2, § 4 i § 15 ust. 2 Załącznika nr 3 do uchwały Nr  552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora pozostają w mocy.
 
§ 3
Do spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe,
o ile nie są sprzeczne z przepisami niniejszej uchwały.
 
§ 4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. polityki naukowej i badań.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 15:51
Data aktualizacji:
02.11.2020 15:51
Liczba wyświetleń:
3007
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Uchw23.pdf388.64 KB
Zal2Uchw23.pdf286.51 KB
Zal3Uchw23.pdf330.16 KB
Uchw23.pdf60.84 KB