Nr 24 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (ze zm.)

UCHWAŁA Nr 24
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (ze zm.)
 
Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Uchwale Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadza następujące zmiany:
 1) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
㤠5
Rada naukowa dyscypliny przeprowadza postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, powołuje komisję habilitacyjną i nadaje stopień doktora habilitowanego.”,
 
2) Załącznik nr 1 do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Do spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe,
o ile nie są sprzeczne z przepisami niniejszej uchwały.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. polityki naukowej i badań.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 16:35
Data aktualizacji:
02.11.2020 16:35
Liczba wyświetleń:
1447
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw24.pdf52.56 KB
ZalUchw24.pdf317.89 KB