Nr 28 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

 
UCHWAŁA Nr 28
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 54 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonał wyboru następujących osób
do pełnienia funkcji Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024:
  1)     dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ, prof. UWM – Przewodnicząca,
  2)     dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM – Zastępca Przewodniczącej,
  3)     prof. dr hab. Bożena KORDAN – Zastępca Przewodniczącej.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 16:57
Data aktualizacji:
02.11.2020 16:58
Liczba wyświetleń:
829
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw28.pdf48.57 KB