Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta
w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
(Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Wymagania stawiane kandydatowi:
1.  Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych.
2.  Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, w dyscyplinie nauk biologicznych.
3.  Podstawowa wiedza z zakresu biologii, fizjologii roślin oraz biochemii.
4.  Krajowe lub zagraniczne staże/praktyki dotyczące metod badawczych stosowanych
    w biologii roślin.
5.  Praca magisterska z zakresu biologii roślin lub dorobek naukowy poparty publikacjami
    w czasopismach z bazy JCR.
6.   Aktywny udział w konferencjach naukowych.
7.   Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
8.   Umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole.
9.   Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach projektu OPUS 18, pt. „Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu” realizowanym w konsorcjum naukowym. Koordynatorem realizacji projektu w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie jest Pani dr Katarzyna
Głowacka. 
 
Udział w zadaniach badawczych:
Nr 1  – Uprawa oraz badanie zmian rozwojowych oraz fizjologicznych roślin w warunkach
          różnej suplementacji Si i ekspozycji na Cd.
Nr 2  – Badanie materiału roślinnego uprawianego w warunkach różnej suplementacji Si i ekspozycji
          na Cd  przy wykorzystaniu testów biochemicznych.
Nr 9  – Badanie właściwości przeciwgrzybicznych ekstraktów roślinnych.
Nr 10 - Badanie wpływu ekstraktów roślinnych na rośliny
 
Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:
1. Udział w uprawie roślin traktowanych związkami szkodliwymi, ustalenie odpowiedniej suplementacji
    poprzez analizę rozwoju roślin oraz wybranych parametrów fizjologicznych - doświadczenia
    szklarniowe oraz w warunkach in vitro.
2. Pobieranie materiału roślinnego, przygotowanie ekstraktów roślinnych do testów biochemicznych
    oraz udział w ich przeprowadzeniu.
3. Analiza uzyskanych danych oraz rozpowszechnianie wyników badań w formie artykułów naukowych
    i prezentacji konferencyjnych.
 
Typ konkursu NCN: OPUS 18 – ST4
Termin składania ofert: 19.11.2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: 24.11.2020, 00:00
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 34 miesięcy, w wysokości
3 000 PLN/miesiąc
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.12.2020
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.]
 
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.glowacka@uwm.edu.pl  
do dnia 19.11.2020 roku.
 
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
Katarzyna Głowacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.11.2020
Data publikacji:
05.11.2020 10:49
Data aktualizacji:
24.11.2020 12:36
Liczba wyświetleń:
1121
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Rozstrzygnięcie konkursu KFGiBR.docx11.89 KB