Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

ROZSTRZYGNIĘCIA:
 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 3 stanowiska asystenta
w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
i Immunologii Klinicznej

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·    tytuł zawodowy lekarza,
·    specjalista dermatolog lub lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii,
·    doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
·    biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
·    co najmniej 40 pkt. MNiSW,
·    co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.   kopia prawa wykonywania zawodu,
6.   odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.   informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela
    z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    badawczo-dydaktycznego,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11.  deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
      prowadzących działalność naukową (bez daty),
12.  deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
      lub artystycznej (bez daty).
 
Informacje:
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
    Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 14.12.2020r.
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.01.2021r.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
    3205-3300zł brutto.
·       Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektorara bez podania przyczyn.
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2020
Data publikacji:
10.11.2020 12:54
Data aktualizacji:
29.12.2020 09:02
Liczba wyświetleń:
845
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
KDermatologii1.docx31.98 KB
kDermatologii2.docx32.01 KB