konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza  konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych
w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
·  stopień doktora z dorobkiem naukowym w zakresie literaturoznawstwa germańskiego
·  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczenie w nauczaniu
   literatury i historii literatury, języka niemieckiego z uwzględnieniem praktycznej nauki języka niemieckiego,
   jak również doświadczenie translatoryczne i w prowadzeniu zajęć tłumaczeniowych
·  udokumentowaną aktywność organizacyjną
·  biegłość językową w zakresie języka niemieckiego na poziomie C2.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4,
     tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3.  Życiorys (CV)
4.  Kwestionariusz osobowy [ link ]
5.  Odpis dyplomu doktora
6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ link ]
8.  Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N - bez dat [ link ]
9.  Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej - bez dat [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacja:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 85
   z późn. zm.);
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn;
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN.
·  Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,
   10-725 Olsztyn w terminie do 23 grudnia 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
prof. dr hab. Andrzej Szmyt - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2020
Data publikacji:
24.11.2020 12:18
Data aktualizacji:
26.01.2021 15:28
Liczba wyświetleń:
792
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt Kat Literatury niem.doc258 KB