Nr 30 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 
UCHWAŁA Nr 30
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.)
stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza roczne  sprawozdanie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.11.2020
Data publikacji:
04.12.2020 11:01
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:38
Liczba wyświetleń:
1403
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw30.pdf44.4 KB
ZalUchwNr 30.pdf18.13 MB