Nr 31 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 zyskiem wypracowanym

UCHWAŁA Nr 31
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 zyskiem wypracowanym w latach następnych
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.)
stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza rozliczenie wyniku finansowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie za rok 2019 w wysokości
2 726 085,87 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 87/100) zyskiem wypracowanym w latach następnych.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.11.2020
Data publikacji:
04.12.2020 11:03
Data aktualizacji:
01.02.2021 20:00
Liczba wyświetleń:
650
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw31.pdf43.96 KB