Nr 32 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 32
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.)
stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.11.2020
Data publikacji:
04.12.2020 11:16
Data aktualizacji:
01.02.2021 19:57
Liczba wyświetleń:
663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw32.pdf10.01 MB
Uchw32.pdf39.6 KB