Nr 33 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020

 
UCHWAŁA Nr 33
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.)
stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza korektę Planu Finansowego,
w tym korektę Planu Inwestycyjnego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.11.2020
Data publikacji:
04.12.2020 11:21
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:59
Liczba wyświetleń:
802
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw33.pdf457.88 KB
UchwNr33.pdf484.61 KB