Nr 35 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 615 i Uchwały Nr 616 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku

 
UCHWAŁA Nr 35
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 roku
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 615 i Uchwały Nr 616 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku
 
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1685, ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat uchyla Uchwałę Nr 615 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postepowania
    w sprawie nadania stopnia doktora.
2. Senat uchyla Uchwałę Nr 616 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
   29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postepowania
   w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.11.2020
Data publikacji:
04.12.2020 13:24
Data aktualizacji:
01.02.2021 19:53
Liczba wyświetleń:
782
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr35.pdf44.69 KB