Wersje strony Nr 36 z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadzająca Regulamin komisji senackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.