Nr 29 z dnia 27 listopada 2020 rok w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 29
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 roku
 
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) uchwala się, co następuj
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje projekt zarządzenia
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
    oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Projekt zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie
    wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.11.2020
Data publikacji:
07.12.2020 13:00
Data aktualizacji:
01.02.2021 20:06
Liczba wyświetleń:
1114
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 29 - projekt - Regulamin oceny NA (1).pdf727.71 KB
Załącznik do Regulaminu oceny NA - tabela kryteriów oceny NA.pdf492.14 KB
Uchw29.pdf42.46 KB