Nr 38 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku

UCHWAŁA Nr 38
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 roku
 
w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku
 
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 4 Ordynacji wyborczej stanowiącej Załącznik Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Senat powołuje Radę Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku w następującym składzie:
1)  spoza wspólnoty Uczelni:
       a)  prof. dr hab. Marek CHMAJ,
       b)  prof. dr hab. Amadeusz KRAUSE,
       c)  prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,
2)  spośród wspólnoty Uczelni:
       a)  prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
       b)  prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
       c)  prof. dr hab. Mariusz Jerzy STOLARSKI.
3)  Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
                  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
17.12.2020
Data publikacji:
21.12.2020 13:03
Data aktualizacji:
02.02.2021 10:06
Liczba wyświetleń:
663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr38.pdf50.45 KB