Nr 40 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2021

UCHWAŁA Nr 40
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2021
 
Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie podziału
    pierwotnego subwencji na rok 2021.
2.  Podział pierwotny subwencji, o którym mowa w ust. 1 został określony w rozdz. II pkt 3 ppkt 1-5
    Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z  dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej
    gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.  Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o którym mowa
    w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
17.12.2020
Data publikacji:
21.12.2020 13:12
Data aktualizacji:
02.02.2021 10:18
Liczba wyświetleń:
821
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw40.pdf132.42 KB
UchwNr40.pdf80.41 KB