Nr 44 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 44
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Geoinżynierii, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów pierwszego
    stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim,
    stanowiący załączniki 1-3.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2021/2022.
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
17.12.2020
Data publikacji:
21.12.2020 13:43
Data aktualizacji:
10.02.2021 15:04
Liczba wyświetleń:
1108
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw44.pdf43.76 KB
Zal1_3Uchw44.pdf958.69 KB