Nr 45 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 45
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Geoinżynierii, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów drugiego
    stopnia z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący
    załączniki 1- 3.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2021/2022.
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
17.12.2020
Data publikacji:
22.12.2020 08:57
Data aktualizacji:
10.02.2021 15:06
Liczba wyświetleń:
1039
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw45.pdf41.09 KB
Zal1_3Uchw45.pdf679.32 KB