Wersje strony Nr 45 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.