Nr 46 z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 46
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 580 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych
z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), w związku z §18 ust. 1 Uchwały Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich, na wniosek Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co  następuje:
 
§ 1
1.   W Uchwale Nr 580 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
     2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka
     nieruchomościami i podstawy geodezji”, załącznik 1c otrzymuje brzmienie, jak w załączniku
     do niniejszej uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
17.12.2020
Data publikacji:
22.12.2020 09:27
Data aktualizacji:
01.02.2021 17:52
Liczba wyświetleń:
857
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw46.pdf56.32 KB
ZalUchw46.pdf139.99 KB