Nr 41 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021

 
 
UCHWAŁA  Nr  41
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie planu
    rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021.
2.  Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021
    stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
17.12.2020
Data publikacji:
22.12.2020 14:19
Data aktualizacji:
01.02.2021 19:30
Liczba wyświetleń:
679
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw41.pdf43.65 KB