Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Języka Polskiego

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza  konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Języka Polskiego
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·    stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa albo doktora nauk społecznych w zakresie
     pedagogiki lub psychologii
·    wykształcenie logopedyczne
·    ukończone specjalistyczne kursy/szkolenia z zakresu wspierania rozwoju mowy i terapii zaburzeń 
·    udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów logopedycznych
·    udokumentowane doświadczenie w zawodzie logopedy
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM
     dla dziedziny nauk humanistycznych lub zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM dla dziedziny  nauk
     społecznych )
link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacje:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3205-3500 PLN.
Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 4 lutego 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 lutego 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.01.2021
Data publikacji:
05.01.2021 14:25
Data aktualizacji:
17.03.2021 17:30
Liczba wyświetleń:
728
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
1WYNIK KONKURSU asystent KJP 05.01..doc258.5 KB