Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury Polskiej
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni posiadać:
·    stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
·    orobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane
    w załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie
·    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa
     (literatura epok dawnych) oraz edytorstwa tekstów staropolskich
·    doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych
·    udokumentowaną aktywność organizacyjną
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
     [ link ]
3.  Życiorys (CV)
4.  Kwestionariusz osobowy link ]
5.  Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ link ]
8.  Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.  Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacje:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r.
  poz. 85 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 5400-5600 PLN.
 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,   
  ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 10 lutego 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
  do 26 lutego 2021 r.
                                                                                                                             

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.01.2021
Data publikacji:
11.01.2021 09:03
Data aktualizacji:
17.03.2021 17:37
Liczba wyświetleń:
737
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
WYNIK_KONKURSU_KLP.pdf211.3 KB