konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Języka Angielskiego

 
DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych
w Katedrze Języka Angielskiego
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·    stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
·    dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, potwierdzony publikacjami
·    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
    praktycznej nauki języka angielskiego, w szczególności języka specjalistycznego
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab.
    4a Statutu UWM)
link ]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym
     miejscem pracy [ 
link ]
8.    Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.    Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3205-3500 PLN.
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,  ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 1 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 marca 2021 r.
 
                                                                 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. A. Szmyt, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 09:47
Data aktualizacji:
19.05.2021 09:39
Liczba wyświetleń:
684
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
0102asystentKJA.pdf210.5 KB