Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie
 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej;
 2. doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii (co najmniej 12 lat);
 3. preferowany zakres badań w obszarze moralności małżeńskiej i terapii uzależnień;
 4. 100 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);
 5. złożony jeden projekt badawczy;
 6. wygłoszenie 2 referatów w wydarzeniach naukowych (krajowym i międzynarodowym);
 7. udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego;
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie;
 2. wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];
 3. życiorys CV;
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego;
 6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 7. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;
 8. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;
 9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 11. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  5 marca 2021 roku.
 • Wynagrodzenie adiunkta na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 5190 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).                                                       

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Teologii
Wytworzył:
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 09:54
Data aktualizacji:
03.03.2021 13:26
Liczba wyświetleń:
1132
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt_KTMiNoR.PDF62.54 KB