Konkurs na 3 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anatomii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na  3 stanowiska
asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych w Katedrze Anatomii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
  • tytuł zawodowy lekarza lub magistra w dziedzinie nauk biologicznych,
  • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
  • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; bibliografia
     z biblioteki; tabela wymagań na stanowisko asystenta dydaktycznego,
6.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
7.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
8.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
    Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
    w terminie do dnia 01.03.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.03.2021r..
·     Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300
    brutto.
·      Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania
    konkursowego bez podania przyczyny.
·      Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyny.
·      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 09:59
Data aktualizacji:
17.03.2021 17:48
Liczba wyświetleń:
653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu _asystent_dydaktyczny_K._Anatomii.pdf231.56 KB