Nr 48 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia Realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2021 – plan działań

UCHWAŁA Nr 48
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia Realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2021 – plan działań
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie Realizacji
     strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2021 – plan działań.
2.    Realizacja Strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku
     2021 – plan działań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 10:14
Data aktualizacji:
02.02.2021 13:18
Liczba wyświetleń:
1073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Realizacja_strategii_plan_2021.pdf343.26 KB
UchwNr48.pdf43.08 KB