Nr 49 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020

UCHWAŁA  Nr  49
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2021 roku
 
w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach  2019-2020
 
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje sprawozdanie z działalności
    Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020.
2.  Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    w latach 2019-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 10:19
Data aktualizacji:
02.02.2021 13:17
Liczba wyświetleń:
723
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
SprawozdanieRadyUczelni2019_2020.pdf186.13 KB
UchwNr49.pdf42.85 KB