Nr 51 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ichtiologia i akwakultura dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 51
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ichtiologia i akwakultura dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku ichtiologia i akwakultura dla poziomu studiów pierwszego
    stopnia - inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim,
    stanowiący załączniki 1-3.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2021/2022.
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 11:30
Data aktualizacji:
10.02.2021 15:02
Liczba wyświetleń:
1278
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr51.pdf42.79 KB
Zal1_3Uchw51.pdf1000.12 KB