Wersje strony Nr 52 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku gastronomia – sztuka kulinarna dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.