KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI

 
 KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA
 W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI
(Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
NARODOWE CENTRUM NAUKI, OPUS –ST
OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM: 18 miesięcy  (do 1 marca 2021 do 31 sierpnia 2022)
KWOTA STYPENDIUM: 1750.00 PLN/miesiąc  
KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. Danuta Kruk
TYTUŁ PROJEKTU: Nanocząstki rdzeń-powłoka - od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego
SŁOWA KLUCZOWE: Magnetyczny Rezonans Jądrowy, środki kontrastujące, relaksacja, nanocząstki magnetyczne
DATA OGŁOSZENIA: 02.02.2021
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 18.02.2021
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 23.02.2021
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE:  01.03.2021
 
OPIS  PROJEKTU
Obrazowanie metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego jest niezwykle cenna metodą diagnostyki medycznej. Metoda ta dostarcza informacji o zmianach chorobowych w tkankach na podstawie różnic w szybkości relaksacji protonowej pomiędzy tkankami zdrowymi i patologicznymi. W celu zwiększenia tej różnicy wykorzystuje się środki kontrastujące – często są to materiały oparte na gadolinie lub tlenku żelaza. Rozwój nanotechnologii umożliwia produkcję tzw. nanocząstek typu rdzeń/powłoka – układy te wykazują własności, które wskazują na ich duży potencjał jako środki kontrastujące nowej generacji. Jednakże  obecnie nie istnieje teoria tłumacząca związek pomiędzy własnościami magnetycznymi i strukturalnymi tych materiałów a ich zdolnością zwiększania kontrastu. Celem prowadzonych badań jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji protonowej w układach zawierających nanocząstki typu rdzeń/powłoka i wnikliwa weryfikacja eksperymentalna tych modeli.
 
OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE
·    Implementacja modeli teoretycznych procesów relaksometrii Magnetycznego Rezonansu
   Jądrowego w układach zawierających nanocząstki magnetyczne
·   Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
·   Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych
 
WYMAGANIA
·   Ukończone studia II stopnia (studia magisterskie) w zakresie fizyki, chemii, inżynierii
   materiałowej, nanotechnologii lub biotechnologii
·   Znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i procesów relaksacji
·   Umiejętność programowania (preferowane narzędzia: MATLAB, ORIGIN)
·   Znajomość zagadnień związanych z własnościami magnetycznymi materii skondensowanej
   będzie dodatkowym atutem
·   Dobra znajomość języka angielskiego
·   Status doktoranta
 
Stypendium jest przyznawane zgodnie z poniższym regulaminem:
 https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1)   Życiorys naukowy zawierający formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
     Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
.
2)   List motywacyjny zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do przedstawionych
     wymagań
3)   Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze,
     realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
4)   Informacje o uzyskanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych,
     stypendiach, nagrodach, odbytych warsztatach i szkoleniach naukowych oraz opis doświadczenia
     naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą
5)   Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (fizyka, chemia, inżyniera materiałowa,
     nanotechnologia, lub biotechnologia 
6)   Dane kontaktowe do opiekuna pracy magisterskiej w celu ewentualnej prośby o list
     rekomendacyjny
7)   Potwierdzenie statusu doktoranta
 
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: danuta.kruk@uwm.edu.pl
tytuł wiadomości: rekrutacja OPUS 16
Tel. 895246011, 516849233
 
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa może być prowadzona osobiście lub on-line. W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, zastrzegamy sobie prawo wybrania następnej osoby  z listy rankingowej.
 
OFERUJEMY:
- pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym
-możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Danuta Kruk
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
01.02.2021
Data publikacji:
02.02.2021 12:57
Data aktualizacji:
22.02.2021 16:19
Liczba wyświetleń:
780
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnieice_konkursu_na_stanowisko_doktoranta_stypendysty.pdf69.29 KB