KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI

 
KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA
 W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI
(Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
NARODOWE CENTRUM NAUKI, OPUS –ST
OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM: 27 miesięcy  (do 1 marca 2021 do 31 maja 2023)
KWOTA STYPENDIUM: 3500.00 PLN/miesiąc
KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. Danuta Kruk
TYTUŁ PROJEKTU: Nanocząstki rdzeń-powłoka - od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego
SŁOWA KLUCZOWE: Magnetyczny Rezonans Jądrowy, środki kontrastujące, relaksacja, nanocząstki magnetyczne
DATA OGŁOSZENIA: 02.02.2021
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 18.02.2021
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 23.02.2021
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE:  01.03.2021
 
OPIS  PROJEKTU
Obrazowanie metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego jest niezwykle cenna metodą diagnostyki medycznej. Metoda ta dostarcza informacji o zmianach chorobowych w tkankach na podstawie różnic
w szybkości relaksacji protonowej pomiędzy tkankami zdrowymi i patologicznymi. W celu zwiększenia
tej różnicy wykorzystuje się środki kontrastujące – często są to materiały oparte na gadolinie lub tlenku żelaza. Rozwój nanotechnologii umożliwia produkcję tzw. nanocząstek typu rdzeń/powłoka – układy te wykazują własności, które wskazują na ich duży potencjał jako środki kontrastujące nowej generacji. Jednakże  obecnie nie istnieje teoria tłumacząca związek pomiędzy własnościami magnetycznymi i strukturalnymi tych materiałów a ich zdolnością zwiększania kontrastu. Celem prowadzonych badań jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji protonowej w układach zawierających nanocząstki typu rdzeń/powłoka i wnikliwa weryfikacja eksperymentalna tych modeli.
 
OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE
·    Analiza danych eksperymentalnych otrzymanych metodą relaksometrii Magnetycznego
   Rezonansu Jądrowego dla układów zawierających nanocząstki magnetyczne
·    Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
·    Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych
 
WYMAGANIA
·    Ukończone studia II stopnia (studia magisterskie) w zakresie fizyki, chemii, inżynierii
   materiałowej, nanotechnologii lub biotechnologii
·    Znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i procesów relaksacji
·    Znajomość zagadnień związanych z własnościami magnetycznymi materii skondensowanej
·    Umiejętność programowania (preferowane narzędzia: MATLAB, ORIGIN)
·    Dobra znajomość języka angielskiego
·    Status doktoranta lub deklaracja chęci ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1)   Życiorys naukowy zawierający formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
     Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
.
2)   List motywacyjny zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do przedstawionych
     wymagań
3)   Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze,
     realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
4)   Informacje o uzyskanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych,
     stypendiach, nagrodach, odbytych warsztatach i szkoleniach naukowych oraz opis doświadczenia
     naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą
5)   Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (fizyka, chemia, inżyniera materiałowa,
     nanotechnologia, lub biotechnologia 
6)   Dane kontaktowe do opiekuna pracy magisterskiej w celu ewentualnej prośby o list
     rekomendacyjny
7)   Potwierdzenie statusu doktoranta lub potwierdzenie chęci przyjęcia do Szkoły Doktorskiej
 
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: danuta.kruk@uwm.edu.pl
tytuł wiadomości: rekrutacja OPUS 16
Tel. 895246011, 516849233
 
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa może być prowadzona osobiście lub on-line. W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, zastrzegamy sobie prawo wybrania następnej osoby  z listy rankingowej.
 
OFERUJEMY:
- pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym
-możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Danuta Kruk
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
01.02.2021
Data publikacji:
02.02.2021 13:03
Data aktualizacji:
22.02.2021 16:21
Liczba wyświetleń:
800
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnieice_konkursu_na_stanowisko_doktoranta_stypendysty.pdf69.29 KB