Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         tytuł zawodowy lekarza,
·         specjalista dermatolog, lub lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii,
·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
·         biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
·         autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej
      1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej
      2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
·         kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej
      1 stażu dydaktycznego
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela
     z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 
Informacje:
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
      Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
      w terminie do dnia 05.03.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.03.2021r.
·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
      3205-3300 zł brutto.
·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
      przez Rektora bez podania przyczyn.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
      oferty.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
      (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.02.2021
Data publikacji:
03.02.2021 16:41
Data aktualizacji:
17.03.2021 17:51
Liczba wyświetleń:
616
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu _K._Dermatologii.pdf234.37 KB