Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza  konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

·         stopień doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

·         doświadczenie w zakresie prowadzenia badań dotyczących nowych mediów 

 • spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 Wymagane dokumenty: 

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4.  Kwestionariusz osobowy link ]
 5.  Odpis dyplomu doktora
 6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 •  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN.       
 •   Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 6 marca 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 marca 2021 r.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. A. Szmyt, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.02.2021
Data publikacji:
05.02.2021 12:10
Data aktualizacji:
19.05.2021 09:44
Liczba wyświetleń:
1070
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
0502adiunkt IDiKS.pdf208.98 KB