Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

KONKURS UNIEWAŻNIONY
 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy lekarza,
·  specjalizacja z zakresu anestezjologii,
·  bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole
·  co najmniej 40 pkt. MNiSW
·  co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85
     z późn. zm.),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11. Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
     prowadzących działalność naukową (bez daty)
12. Deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
     lub artystycznej (bez daty)
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
   w terminie do dnia 29.03.2021 Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.04.2021.
·    Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3300 brutto
·    Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania
   konkursowego bez podania przyczyny.
·    Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyny.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
    jego oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku,
    poz. 85 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2021
Data publikacji:
26.02.2021 19:53
Data aktualizacji:
06.05.2021 11:28
Liczba wyświetleń:
706
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent_badawczo-dydaktyczny K_Anestezjologii.pdf235.26 KB