Nr 55 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku analiza i kreowanie trendów dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

UCHWAŁA Nr 55
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku analiza i kreowanie trendów dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), na wniosek Dziekana
Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Senatem, uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku analiza i kreowanie trendów dla poziomu studiów pierwszego
    stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący
    załączniki 1-3.
 
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2021/2022.
 
3.  Dziekan Wydziału Humanistycznego dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań
    określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
01.03.2021 17:32
Data aktualizacji:
01.03.2021 17:33
Liczba wyświetleń:
501
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1_3Uchw55_2021.pdf886.41 KB
Uchw55_2021.pdf44.65 KB