Nr 59 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 59
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Senatem, uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, stanowiący załączniki 1-3 do uchwały.
2.  Program kształcenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
01.03.2021 19:01
Data aktualizacji:
01.03.2021 19:02
Liczba wyświetleń:
678
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw59_2021.pdf41.66 KB
Zal1Uchw59_2021.pdf353.71 KB
Zal2Uchw59_2021.pdf1.36 MB
Zal3Uchw59_2021.pdf97.28 KB