Nr 60 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2020 rok

UCHWAŁA Nr 60
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2020 rok
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza korektę Planu Finansowego,
w tym korektę Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
na 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
02.03.2021 11:50
Data aktualizacji:
02.03.2021 11:50
Liczba wyświetleń:
468
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw60_2021.pdf41.51 KB
Zal1Uchw60_2021.pdf169.41 KB
Zal2Uchw60_2021.pdf58.74 KB
Zal3Uchw60_2021.pdf48.3 KB