Nr 61 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przyjęcia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie darowizny w postaci sprzętu laboratoryjnego

UCHWAŁA Nr 61
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie darowizny w postaci sprzętu laboratoryjnego
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza przyjęcie przez Uniwersytecki
Szpital Kliniczny w Olsztynie darowizny w postaci sprzętu laboratoryjnego, o którym mowa
w załączniku do niniejszej Uchwały, od Fundacji Na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych – „REGENERV” z siedzibą w Olsztynie.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
02.03.2021 11:57
Data aktualizacji:
02.03.2021 12:00
Liczba wyświetleń:
574
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw61_2021.pdf41.64 KB
ZalUchw61_2021.pdf131.72 KB