Nr 62 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zwiększenia limitu kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 62
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia zwiększenia limitu kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza zwiększenie limitu kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w Banku Gospodarstwa Krajowego
do kwoty 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych), celem spłaty bieżących zobowiązań.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
02.03.2021 12:08
Data aktualizacji:
02.03.2021 12:08
Liczba wyświetleń:
450
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw62_2021.pdf40.83 KB