Nr 63 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż imiennych akcji spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna

UCHWAŁA Nr 63
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż imiennych akcji spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zbycie dziesięciu imiennych akcji spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 30, REGON 281624323, NIP 7393869683, serii A od numeru 0028 do 0037, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na rzecz pana Pawła Kwiatkowskiego, za cenę 12000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
02.03.2021 12:16
Data aktualizacji:
02.03.2021 12:16
Liczba wyświetleń:
516
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw63_2021.pdf45.71 KB