Nr 64 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Prof. Roberta Towarnickiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 64
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Prof. Roberta Towarnickiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Prof. Roberta Towarnickiego
    w obrębie ewidencyjnym 114 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/80
    o pow. 0,1078 ha, dla której Sad Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O00039691/5
    przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, odpowiednio:
     1)  udział 225/1000 w działce 256/80, na poprawę warunków zagospodarowania działek nr 256/41 i 256/81,
     2)  udział 435/1000 w działce 256/80, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 256/42,
     3)  udział 340/1000 w działce 256/80, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 256/43.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. udziałów w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
  1)  udział 225/1000 w działce 256/80 – 14 507 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset siedem złotych),
  2)  udział 435/1000 w działce 256/80 – 15 948 zł (słownie piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem
       złotych),
  3)  udział 340/1000 w działce 256/80 – 13 631 zł (słownie trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden
       złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
02.03.2021 12:27
Data aktualizacji:
02.03.2021 12:27
Liczba wyświetleń:
572
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw64_2021.pdf69.48 KB
ZalUchw64_2021.pdf57.34 KB