Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Chirurgii

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne)
w Katedrze Chirurgii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·    tytuł zawodowy lekarza,
·    prawo wykonywania zawodu lekarza,
·    praktyczne doświadczenie w zawodzie,
·    udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
·    kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·    doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·    znajomość języka angielskiego,
·    umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.  kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
6.  informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
    - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
7.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
8.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
9.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
   w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.   
·    Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn.
·    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·    Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.03.2021
Data publikacji:
15.03.2021 16:48
Data aktualizacji:
15.03.2021 16:48
Liczba wyświetleń:
468
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument