Nr 66 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 66
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2021 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych następującym osobom:
1)  Złoty Krzyż Zasługi:
    a)  dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM;
    b)  dr hab. Jan POŁOWIANIUK, prof. UWM,
2)  Srebrny Krzyż Zasługi:
    a)  dr hab. Dorota GÓRNIAK, prof. UWM;
3)  Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
    a)  mgr Andrzej DŁUGOSZ,
    b)  dr hab. Sławomir KALINOWSKI, prof. UWM,
    c)  prof. dr hab. Henryk MIZEREK,
    d) mgr Dorota RECZYŃSKA,
    e) mgr inż. Elżbieta SIEMASZKO,
    f)  dr hab. Krzysztof SZATRAWSKI, prof. UWM,
    g) prof. dr hab. inż. Zbigniew WIŚNIEWSKI;
4)  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
    a) prof. dr hab. Wasyl BILCZAK,
    b) dr hab. Katarzyna KIEŁCZEWSKA, prof. UWM,
    c) dr n. med. Ewa KUPCEWICZ,
    d) dr hab. Iwona MACIEJEWSKA, prof. UWM,
    e) dr inż. Jarosław MIODUSZEWSKI,
    f) mgr Anna RYCHARSKA,
    g) prof. dr hab. Marzena ŚWIGOŃ,
    h) mgr Małgorzata TANAJEWSKA;
5)  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
    a)  dr hab. wet. Agata BANCERZ-KISIEL, prof. UWM,
    b)  dr hab. Maciej HARTLIŃSKI, prof. UWM,
    c)  dr inż. Krzysztof KUŚ,
    d)  mgr Ewa KRATYŃSKA,
    e)  dr hab. wet. Iwona OTROCKA-DOMAGAŁA, prof. UWM.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Edukacji i Nauki wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2021
Data publikacji:
29.03.2021 13:05
Data aktualizacji:
29.03.2021 13:05
Liczba wyświetleń:
810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw66_2021.pdf63.14 KB