Nr 67 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 67
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2021 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaki resortowej - Medalu Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom:
  1)   prof. dr hab. Renata CIERESZKO,
  2)   dr Stanisław DROZDA,
  3)   dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA, prof. UWM,
  4)   dr hab. Hanna KĘDZIERSKA, prof. UWM,
  5)   dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA,
  6)   prof. dr hab. inż. Krzysztof KOZŁOWSKI,
  7)   prof. dr hab. inż. Katarzyna MAJEWSKA,
  8)   dr hab. inż. Piotr MARKOWSKI, prof. UWM,
  9)   prof. dr hab. inż. Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA,
10)   dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM,
11)   prof. dr hab. wet. Przemysław SOBIECH,
12)  dr Joanna TARGOŃSKA.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Edukacji i Nauki wniosków o przyznanie odznak resortowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2021
Data publikacji:
29.03.2021 13:10
Data aktualizacji:
29.03.2021 13:10
Liczba wyświetleń:
561
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw67_2021.pdf58.45 KB