Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 68
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2021 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym osobom:
  1)  prof. dr hab. inż. Marek MARKS,
  2)  prof. dr hab. Marian WIWART.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” osobom,
o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2021
Data publikacji:
29.03.2021 13:15
Data aktualizacji:
29.03.2021 14:53
Liczba wyświetleń:
672
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw68_2021.pdf45.22 KB