Nr 70 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku nauki o rodzinie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 70
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku nauki o rodzinie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2021.478), na wniosek Dziekana Wydziału Teologii, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku nauki o rodzinie dla poziomu studiów pierwszego stopnia
    - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiący
    załączniki 1, 2 oraz 3a-3b.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2021/2022.
3.  Dziekan Wydziału Teologii dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych
    w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2021
Data publikacji:
29.03.2021 14:08
Data aktualizacji:
29.03.2021 14:53
Liczba wyświetleń:
661
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw70_2021.pdf43.32 KB
Zal1_3bUchw70.pdf1.24 MB