Nr 72 z dnia 26 marca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 508 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z z zakresu: „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 72
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2021 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 508 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych
z zakresu: „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania
i organizacja agrobiznesu”
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U.2021.478), w związku z  §18 ust. 1 Uchwały Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz  programów kształcenia
w szkołach doktorskich, na wniosek Dziekana Wydziału Rolnictwa i  Leśnictwa, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co  następuje:
 
§ 1
1.  W Uchwale Nr 508 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja
    2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Rolnictwo dla
    absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu”,
    załączniki 1a-1c otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2021
Data publikacji:
29.03.2021 14:27
Data aktualizacji:
14.04.2021 12:00
Liczba wyświetleń:
736
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1a_1c_Uchw72.pdf667.33 KB
Uchw_72.pdf53.85 KB